top of page

Dziękuję! Możesz teraz pobrać swój Zeszyt Ćwiczeń i zacząć opowiadać piękne historie w piosenkach!
Wydrukuj swój egzemplarz i bierz się do pracy <3

Do usłyszenia!
Ewa <3

bottom of page